CHIPTEX U-Cab

voor geautomatiseerde

kledinguitgifte

icon2

Super eenvoudig in gebruik door
de CHIPTEX U-Cab techniek

Eén, twee, drie, klaar!

Geautomatiseerde kledingdistributie
volgens het LCT-textilligence principe

> al interessant vanaf 50 medewerkers

Aanmelden met de kaartlezer

card

Kledingkeuze op het touch screen

card2

1

Eenvoudige identicatie en bediening

Met de persoonlijke badge meldt de medewerker zich aan in het systeem. Vervolgens kiest hij op het touch screen de gewenste kledingstukken.

• Bescherming tegen misbruik
• 24/7 toegankelijk
• Eenvoudige bediening
• Maximale beschikbaarheid

1

2

3

2

Belading

Zeer snel en eenvoudig worden de kledingvakken beladen. Zo wordt de kledingvoorziening voor uw personeel ten allen tijde gewaarborgd.
• 24/7 verzekerd van kleding
• Een overzichtelijke kledingpool
• Snelle en eenvoudige bevoorrading

3

Gecontroleerde inname

Gedragen kleding wordt simpelweg in het inname-vak gedeponeerd en automatisch geregistreerd. Inname-units kunnen ook ‘stand-alone’ worden geplaatst, bijvoorbeeld in de omkleedruimte.

• De innamegegevens worden direct bijgewerkt in de database
• Korte loopafstanden door gedecentraliseerde innamestations
• Hygiënischer

Wij openen de deur voor u naar
geautomatiseerde kledinguitgifte

De CHIPTEX U-Cab maakt geautomatiseerde kledinguitgifte al bruikbaar en interessant vanaf 50 medewerkers. De CHIPTEX U-Cab is een compacte en modulaire inname- en uitgifteautomaat voor beroepskleding. De kleding kan als maatkleding worden verstrekt en wordt op basis van UHF RFID chips uitgelezen. De gebruikers profiteren hierdoor van een grotere flexibiliteit en ten allen tijde aanwezige kleding. Ook zijn ze niet meer afhankelijk van openingstijden. Met de CHIPTEX U-Cab is 24 uur per dag, 7 dagen per week uitgifte van kleding mogelijk. Misbruik en verlies worden eveneens tot een minimum beperkt.

CHIPTEX-Platform

Ieder kledingstuk is voorzien van een UHF-chip, welke het kledingstuk automatisch identificeert, zodat de inname en uitgifte wordt geregistreerd. Dit alles is in rapportages zichtbaar en via de management applicatie beheersbaar.

Bewezen concept op het gebied van
wasserij- en logistiek systeem

> voor een vlekkeloos proces

1

2

3

1

Automatische inventarisatie

LCT-Textilligence maakt het uitgifte- en inname systeem eenvoudig, snel en ongecompliceerd. Bij re- gelmatige service wordt de nieuwe belading en inname automatisch geregistreerd.

• Regelmatige belading en inname
• Een door een database ondersteunde
analyse van de werkelijke kosten
• Rapportages en managementinformatie
• Beheersbaar proces

2

Belading

Zeer snel en eenvoudig worden de kledingvakken beladen. Zo wordt de kledingvoorziening voor uw personeel ten allen tijde gewaarborgd.

• 24/7 verzekerd van kleding
• Een overzichtelijke kledingpool
• Snelle en eenvoudige bevoorrading

3

Inname

De gebruikte kleding wordt tijdens het servicemoment uit de inname-automaat gehaald en naar de wasserij getransporteerd.

• Soepele wasgoed-cyclus
• Korte intervallen in het ophalen van het wasgoed om een
goede hygiëne te kunnen waarborgen

1stkopie

LCT-Textilligence-Principe
Ondersteuning op het gebied van ICT en Mechanica

• Kleding uitgifte en -inname op basis van zelfbediening
• Geringe aanschaf- en onderhoudskosten
• 24/7 toegankelijk
• Geen personeel nodig voor kledinguitgifte

2ndkopie

CHIPTEX-Platform
Altijd volledig transparant

• Medewerker-identificatie d.m.v. een badge en
wasgoedcodering met UHF-chip

• Op ieder gewenst moment eenvoudige en
snelle inventarisatie mogelijk van het wasgoed

• Verkleining van de kledingpool
• Vermindering van de uitgaven aan nieuwe
kleding

• Preventie tegen misbruik en verlies van
wasgoed

• Professionele kostenbeheersing

3rdkopie

LCT-Textilligence-Principe
Ondersteuning op het gebied van ICT en Mechanica

• Modulaire opbouw van uw kast
• Uitbreidingsmogelijkheden bij toename van het aantal gebruikers
• Onderlinge verbinding van netwerken mogelijk
• Praktisch iedere combinatie van kledingsoorten en -maten mogelijk
• Stand-alone innamestations voor korte afstanden
• Optimaal gebruik van de ruimte

Uitvoeringen:

> Economy versie

• Dit systeem is beoogd als meest kostengunstig • De kast heeft grote uitgiftedeuren
• Maximaal 4 deuren per unit
• Achter iedere deur 4 plateaus

> Luxury versie

• Dit systeem heeft meer uitbreidingsmogelijkheden
• Hierdoor kunnen tot 8 kasten per bestelpunt worden toegepast
• Per kast zijn er 4 vakken met ieder een eigen deur
• Van toepassing bij de wat grotere organisaties en / of een groter assortiment kleding • Het innamestation heeft een grotere innamecapaciteit

Technische specificaties

• 230V stroom aansluiting
• VPN Verbinding voor service en data uitwisseling
• Netwerkaansluiting